Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

EdiCitNet (Edible Cities Network Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities) - Mreža užitnih mest


W: www.edicitnet.com/sl

Projektni partnerji


Vodilni partner: Tehnična Univerza v Berlinu

Poleg Občine Šempeter-Vrtojba sodeluje še 33 partnerjev.

Jedro projekta je mreža mestnih skupnosti v 12 mestih v Evropi, Afriki, Latinski Ameriki in Vzhodni Aziji, ob podpori močne skupine strokovnjakov lokalnih mestnih uprav, 5 nevladnih organizacij, 5 malih in srednjih podjetij ter 10 raziskovalnih organizacij, ki so se zavezale k boljšemu življenju v mestih z ECS.


Splošni cilji projeta

 

EdiCitNet prikazuje inovativne rešitve, ki temeljijo na naravnih procesih in obravnava pristope k uporabi mestnih zelenih površin za proizvodnjo hrane ter inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim omogočajo premagovanje socialnih problemov.
ECS gredo še korak naprej: vključujejo celotno verigo urbane proizvodnje hrane, distribucije in uporabe za vključujočo obnovo mest ter obravnavajo družbene izzive, kot so urbanizacija, družbena neenakost in podnebne spremembe ter zaščito virov v mestih. Rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, prijetnim in zdravim mestom.

Drugi poudarki:
  • Sistemska uporaba mestnih površin za proizvodnjo hrane je pomemben korak k bolj trajnostnim in bolj zdravim mestom.
  • „Užitne rešitve mest“ (ECS) - lokalnim skupnostim omogočajo, da premagujejo družbene probleme z vključujočo in participativno dinamiko ter ustvarjajo nova zelena podjetja in delovna mesta ter tako ustvarjajo lokalno gospodarsko rast in spodbujajo socialno kohezijo.
  • Po svetu že obstajajo številne pobude ECS, čeprav so razdrobljene, se širijo in tvorijo globalno gibanje užitnih mest.
  • Mestne skupine so temelj projekta, ki povezujejo prebivalce, mala in srednje velika podjetja, nevladne organizacije in druge deležnike v mestih, z namenom soustvarjanja najboljših skupnih rešitev.
  • Pilotni projekti so začasne ureditve, ki mestnim skupinam omogočajo preizkušanje različnih Rešitev užitnih mest (ECS) v dejanskih razmerah. Na ta način krepijo družbeno, ekološko in ekonomsko odpornost mest.
  • Celostni načrti vzpostavljajo sistemski pristop, ki predvideva vključevanje mestnih skupin v načrtovanje ECS s ciljem njihove dolgoročne uporabe v mestih, ki bodo tako postala bolj privlačna za vse prebivalce.
  • EdiCitNet omogoča izmenjavo znanja in odprt dostop do koristnih informacij za vse, ki želijo prispevati k izboljšanju življenjskega okolja.

Cilj projetnih aktivnosti Občine Šempeter-Vrtojba

 

Vzpostavitev lokalne delovne skupine kot del celotne mednarodne mreže mest. Razvoj ustreznih rešitev Užitnih mest v lokalnem okolju in njihovo vključitev v dolgoročno urbano načrtovanje mest, ki zajema širok spekter mestnih, podnebnih, socialnih, okoljskih in kulturnih kontekstov.

Program: HORIZON 2020

Trajanje projekta:

septemer 2018 - avgust 2023 (sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 776665)

Vrednost projekta
oz. partnerstva: 11.921.624,75

Prispevek EU:
147.706,256 €
Vprašalnik Mreža Užitnih Mest

 

 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni