Ureditev krožišč v občini Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

Ureditev krožišč v občini Šempeter-Vrtojba

Podobno kot drugod, kjer se soočajo s povečanim številom nesreč na problematičnih križiščih, je tudi za ta nekatera križišča v občini Šempeter-Vrtojba predlagana preureditev v krožišča.

Krožišče v Bazari


V prvi fazi je bilo urejeno krožišče v Bazari. Občina je z objavo javnega naročila 13. novembra 2012 začela z izbiro izvajalcev, ki so pripravili projekte.

Krozice Sempeter pri Gorici Bazara
Montažno krožišče v Bazari

Krožišče v Bazari je bilo najprej urejeno kot montažno. Jeseni leta 2019 pa je začasno montažno krožišče povečano in dokončno urejeno ter spremenjeno v trajno. Poleg je nastalo novo manjše krožišče, ki omogoča bolj tekoč in varen promet na vpadnici iz industrijske cone in priključkih na AC.

Krožišče pri Mahle - Letrika


Junija 2015 je nastalo trenutno začasno, kasneje pa stalno krožišče pri podjetju Mahle Letrika in gradbišču bodoče Sparove trgovine med Šempetrom in Vrtojbo, katerega večji del financira Direkcija RS za infrastrukturo. Novo krožišče bo na tem delu umirilo hitrost in povečalo pretočnost prometa in v času konic olajšano vključevanje na Vrtojbensko cesto, kar pomeni manj hrupa in škodljivih emisij motornih vozil.

Krožišče pri ABK


Septembra 2016 je bilo v soinvestitorstvu z direkcijo za infrastrukturo zgrajeno krožišče pri ABK. Z rekonstrukcijo križišča je bilo ustrezno rešeno vodenje pešcev in kolesarjev v križišču ter skladno s pravili rešena javna razsvetljava. V letu 2019 je bilo krožišče dokončno urejeno s preplastitvijo cestišča.

Krožišče pri bolnišnici


V letu 2017 je bil najprej izdelana PZI dokumentacija, 24. aprila 2018 pa sta župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, in direktor Kolektor CPG d.o.o., Kristjan Mugerli, podpisala pogodbo za izvedbo krožišča pri bolnišnici, ki je bilo v istem letu tudi izvedeno. Zaradi visoke prometne obremenitve je namreč na tem mestu močno oviran promet predvsem v času prometnih konic. Glede na prostorske omejitve je možna izvedba enopasovnega srednje velikega urbanega krožnega križišča z zunanjim premerom 30,0 m. Širina voznega pasu je v tem primeru 6,5 m, povozni del sredinskega otoka pa 2,0 m. Avtobusno postajališče se bo ohranilo, vendar bo preoblikovano tako, da horizontalni tehnični elementi ustrezajo hitrosti 30 km/h. V območju krožišča bo poskrbljeno tudi za varnost pešcev, saj bosta tam dva prehoda za pešce, na kraku proti bolnišnici pa še dva, celotno površino pa bo osvetljevala nova javna razsvetljava. Ločilni ter sredinski otok bodo izvedeni z dvignjenimi betonskimi robniki in z vmesno zapolnitvijo z humusom in zatravitvijo. Delno bo preurejena tudi meteorna kanalizacija.
Krožišče je bilo dokončano avgusta 2018.

Krožišče pri Hoferju


15. junija 2020 je bila podpisana pogodba za izvedbo krožnega križišča pri Hoferju, s čimer se bo izvedla rekonstrukcija klasičnega trikrakega križišča v krožno križišče znotraj obstoječih cest. Zaradi velike prometne obremenitve, visokih hitrosti in nepreglednega terena, predstavlja obstoječe križišče s stališča prometne varnosti črno točko v občini. Novo krožišče bo pripomoglo k povečanju prometne varnost in prevoznosti, predvsem pa bo omogočalo lažje in varnejše vključevanje vozil s stranske smeri na glavno cesto v smeri Šempeter-Miren ter umirilo promet na obravnavanem območju.
Glede na prostorske omejitve bo zgrajeno enopasovno srednje velikego urbano krožno križišče z zunanjim premerom 40,0 m. Širina voznega pasu bo 6 m. V območju krožišča bo poskrbljeno tudi za varnost pešcev, celotno površino pa bo osvetljevala nova javna razsvetljava.

Druga


V načrtu je še preureditev križišča v krožišče na uvozu za Lesnino.
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni