Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30Projektni partnerji


LP - Provinca di Torino, Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile
1. Università di Udine, Dipartimento di ingegneria civile e architettura,
2. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Služba za regionalni razvoj,
3. Regione Veneto – Unità di Progetto Logistica,
4. Technische Universität München, Lehrstuhl für Raumentwicklung,
5. Conseil Général de la Savoie,
6. Comitato Promotore della direttrice ferroviaria europea Lione-Torino-Venezia-Trieste-Lubiana “Transpadana”,
7. Občina Šempeter-Vrtojba,
8. Provincia di Gorizia,
9. Technische Universität Wien, Department für Raumentwicklung, Infrastruktur und Umweltplanung Fachbereich Regionalplanung und Regionalentwicklung.

 


Kratek opis projekta


Lahko velike infrastrukture postanejo priložnost za razvoj določenih območij in tamkajšnjega prebivalstva?

Evropski projekt POLY 5 (Polycentric Planning Models for Local Development in Territories interested by Corridor 5 and its TEN-T ramifications), sofinanciran v okviru programa Alpski prostor 2007–2013, poskuša odgovoriti na to vprašanje.

Projekt združuje deset mednarodnih partnerjev s kompetencami iz tehničnega in znanstvenega področja ter javne uprave, ki jih kot vodilni partner povezuje Provinca Torino. Partnerji v projektu sodelujejo z namenom, da bi izdelali dobre prakse in prišli do rešitev za podporo lokalnim administracijam, ki so se znašle v položaju, ko morajo velike infrastrukture umestiti v svoje razvojne načrte.

Posvetovanja, odškodnine, pridobivanje soglasij in večanje lokalnih virov so teme, ki jih POLY 5 obravnava s ciljem zmanjševanja negativnih vplivov obstoječih velikih infrastruktur in večanja priložnosti, ki jih obstoječe infrastrukture nudijo kljub njihovemu statusu: faza načrtovanja, izvedbe ali upravljanja po njihovi izgradnji.

Evropski projekt se osredotoča predvsem na alpske regije in gorska območja, ki so že sama po sebi krhka in ranljiva. Projekt želi s pozitivnim pristopom preseči “lokalnost” in doseči širši, mednarodni pogled na trajnostni in policentrični razvoj v povezavi z upravljanjem teh območij.

Lokacija občine Šempeter-Vrtojba na območju nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda nudi odlične pogoje za razvoj gospodarstva. Občina Šempeter-Vrtojba je postavljena v območje 5. panevropskega koridorja, kar ji zagotavlja velike možnosti razvojna na lokalni, regionalni, nacionalni in nenazadnje na mednarodni ravni.

Lokalna skupnost se zaveda prihajajočih izzivov in sprejema ukrepe, ki bi izboljšali podjetniško kulturo ter ustvarili učinkovito in popolno podporno okolje tako za razvoj kot za inovacije. Občine Šempeter-Vrtojba teži k trajnostnemu razvoju na svojem ozemlju in evropski projekt POLY5 je velika priložnost za rast ter prihodnji razvoj lokalne skupnosti.


 

 

 Napredovanje projekta


28. 3. 2013 - Newsletter n. 1 (v angleščini)

31. 7. 2013 - Newsletter n. 2 (v angleščini)

30. 9. 2013 - Newsletter n. 3 (v angleščini)

20. 12. 2013 - Newsletter n. 4 (v angleščini)

30. 3. 2014 - Newsletter n. 5 (v angleščini)

31. 7. 2014 - Newsletter n. 6 (v angleščini)

29. 10. 2014 - Newsletter n. 7 (v angleščini) 

Razpisovalec: 
ERDF - Evropsko teritorialno sodelovanje, program Alpski prostor (Alpine space) programsko obdobje 2007-2013


Vrednost projekta:
1.996.161,00

Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina:
84.670,00 €

Soudeležba občine:
24% - 20.320,80


Trajanje projekta:
36 mesecev


Vir subvencije:

  • ERDF sredstva: 76%
  • Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije: 24%


 

 

 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni