TRADOMO - Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti

Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:
ponedeljek in petek: 8.00­-12.00
sreda: 8.00­-12.00 in 14.00­-16.30

TRADOMO – Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju

Projektni partnerji


LP – Mestna občina Koper
1. Občina Milje
2. Mestna občina Nova Gorica
3. Občina Šempeter-Vrtojba
4. Pokrajina Gorica
5. Pokrajina Tržič
6. Ministrstvo za promet RS

Kratek opis projekta


Projekt spodbuja trajnostno mobilnost in dostopnost na slovensko-italijanski meji. Na obalnem območju je cilj povečanje privlačnosti in konkurenčnosti funkcionalno čezmejnega območja; izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti in podeželjem, ter vzpostavitev javnega potniškega in pomorskega prevoza. V naši občini se načrtuje opremljanje obstoječih avtobusnih postajališč z elektronskimi tabelami z voznimi redi ter ostalimi koristnimi informacijami, ter ureditev novega avtobusnega postajališča na območju MMP Vrtojba skladno z ureditvenim načrtom občine.


Analiza stanja prog javnega potniškega prevoza na čezmejnem območju občin Gorica — Nova Gorica — Šempeter-Vrtojba predstavljena na srečanju partnerjev 24. 5. 2013.


Prometna študija Javni avtobusni potniški prevoz na čezmejnem območju na Miljskem polotoku in Goriškem

 

 
pdfŠtudija v celoti.pdf
Novinarska konferenca - Tradomo

pptxPredstavitev 18. 9. 2013

Izvleček študije Javni avtobusni potniški prevoz na čezmejnem območju na Goriškem je bil predstavljen na novinarski konferenci 18. 9. 2013.


Plakat izdelan v okviru promocijskih aktivnosti v okviru projekta 22. 4. 2015 je bil namenjen promociji trajnostne mobilnosti in nove aplikacije - sistema sledenja avtobusov in napovedovanja prihodov. Sistem je bil isti dan podrobneje predstavljen na simpoziju v okviru projekta TRADOMO, Potujmo drugače.

ppt
Predstavitev sistema sledenja avtobusov (MONG, OŠV)

Razpisovalec:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Ime razpisa:

Cilj 3 – Javni razpis za predloge standardnih projektov (SLO-ITA)

Vrednost projekta:

2.662.989,50 €
Vrednost EU sredstev, ki jih bo prejela občina:

89.717,00 €
Soudeležba občine:

5% - 4.485,85 €

Trajanje projekta:
30 mesecev


Vir subvencije:
  • ESRR; nacionalno sofinanciranje Cilja 3: 85%
  • SVLR: 10%
  • Lastni vir javnih partnerjev iz Slovenije: 5%
 
 

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies) za popolno uporabniško izkušnjo. Piškotki ne morejo razkriti vaše identitete. Ali se strinjate z uporabo piškotkov na teh straneh?

Zavrni